index|Temat A|Temat B|Temat C|Temat D|Temat E|Temat F|Temat G

Lekcja 3 - DWANAŚCIE WIELKICH ZNAKÓW POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA CHRYSTUSA

Wprowadzenie

W tej lekcji będziemy studiować "znaki powtórnego przyjścia Chrystusa", a zaczniemy oczywiście od trafnego pytania, jakie zadali uczniowie Jezusowi w tej sprawie.
Mat. 24,3: "Jaki będzie znak twego przyjścia?"
(Zob. ilustrację 18. - Znaki powtórnego przyjścia Chrystusa).

Omówienie

Wyobraź sobie świat jako wielką tarczę zegara. Wskazówkę godzinową nazwij "biblijnym znakiem", a minutową "stanem świata". Kiedy widzimy "stan świata" zbliżający się coraz bardziej do "biblijnych znaków", wówczas możemy wiedzieć z całą pewnością, że powtórne przyjście naszego Pana jest bliskie! Rozważ opisane poniżej dwanaście wielkich znaków powtórnego przyjścia Chrystusa, wypełniających się w naszych czasach:

1. "SZYDERCY" (II Piotra 3,3-4)

Apostoł Piotr przepowiedział, że w "czasach ostatecznych" będzie się lekceważyć znaki powtórnego przyjścia Chrystusa. Rzeczywiście, w naszych czasach wielu jest takich szyderców. Każdy z nich jest żywym znakiem zbliżania się powtórnego przyjścia Pana. Chrześcijanie mogą powiedzieć każdemu z takich ludzi: "Przyjacielu, czy wiesz, że Piotr prorokował o tobie? Jesteś jednym z biblijnych znaków!"

2. "WOJNY" (Mat. 24,6-7)

Wiek XX przyniósł dwie najstraszliwsze wojny w dziejach świata (1914-1918; 1939-1945). W dwóch wojnach światowych zginęło, zostało rannych i zaginęło ponad 70 milionów ludzi. Jednak od zakończenia II wojny światowej nie było na świecie ani jednego dnia zupełnego pokoju. Okropnym, ale niezaprzeczalnym faktem jest to, że wojna jest chronicznym schorzeniem współczesnej cywilizacji. Wiek XX i początek wieku XXI to najkrwawszy okres dziejów ludzkości.
Poza dwiema wojnami światowymi toczą się na świecie niekończące się lokalne konflikty. Wszystkie one uświadamiają nam smutną prawdę, iż nasza cywilizacja nie potrafi się obejść bez siłowych rozwiązań!

Dodaj do tego ponury fakt, iż "supermocarstwa" oficjalnie deklarujące pragnienie pokoju, zgromadziły arsenał nuklearny wystarczający do wielokrotnego zgładzenia ludzkości!

3. "GŁÓD" (Mat. 24,7)

W XX wieku miały miejsce cztery największe klęski głodu w dziejach ludzkości (Rosja - 1921 i 1933; Chiny - 1928-1930; Bengal 1943-1944; ogólną liczbę ofiar szacuje się na ok. 20 milionów). Obok tych nieszczęść mamy do czynienia ze stałymi już niemal klęskami suszy i głodu w północnej i środkowej Afryce, gdzie ogromna liczba ludzi głoduje i umiera z głodu. Nie są dostępne dokładne statystyki, ale ONZ w setkach milionów określa liczbę ludzi zagrożonych śmiercią głodową! Niekontrolowana "eksplozja demograficzna" dodatkowo przyczynia się do pogłębienia problemu niedoboru żywności.

Głód, podobnie jak wojny, stał się chroniczną chorobą naszych czasów, a perspektywa na przyszłość wydaje się przerażająca. Jeśli nie uda się znacząco ograniczyć liczby narodzin, klęska głodu wkrótce przybierze wymiary globalne. Każdego dnia przybywają tysiące nowych istnień ludzkich do wykarmienia. ONZ ocenia, że w ciągu kilku lat ludność świata przekroczy liczbę siedmiu miliardów. Jedna trzecia ludzkości cierpi wskutek niedożywienia, z czego połowa po prostu głoduje!

4. "ZARAZA" (Mat. 24,7)

Na początku XX wieku miały miejsce jedne z największych epidemii w historii (epidemia hiszpańskiej grypy w 1918 roku pochłonęła 21 milionów ofiar). Obecnie, jakby przecząc postępowi współczesnej medycyny, gwałtownie postępuje śmiertelna zaraza XX i XXI wieku. Z przerażającą prędkością AIDS (syndrom nabytego braku odporności) wyniszcza nie tylko środowiska homoseksualne i narkomańskie, ale całe społeczeństwa. Od 1981 roku, kiedy pierwszy raz zdiagnozowano tę śmiertelną chorobę, AIDS stał się największym zagrożeniem epidemiologicznym naszych czasów!
AIDS, opisany jako "jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych wszech czasów", powodowana przez wirusa HIV (wirus ludzkiej niewydolności immunologicznej) upośledza system obronny organizmu. Wirus HIV rozmnaża się tysiąc razy szybciej niż jakiekolwiek inne znane wirusy i pozostawia swoją ofiarę zdaną na inne infekcje. Jak dotąd nie udało się wynaleźć skutecznego lekarstwa na ten "trąd XXI wieku", jak nazwano AIDS z powodu paraliżującego strachu, jaki wywołuje ta choroba.

5. "TRZĘSIENIA ZIEMI" (Mat. 24,7)

W XX wieku miały miejsce dwa największe trzęsienia ziemi zarejestrowane kiedykolwiek. (Chiny - 1920, 180 tys. ofiar; Japonia - 1923, 200 tys. ofiar, 1,3 mln ludzi bez dachu nad głową). Trzęsienie ziemi w Japonii zostało opisane jako "największa katastrofa naturalna od czasów potopu"!
Nigdy wcześniej napięcia w skorupie ziemskiej i ruchy tektoniczne nie były tak silne, jak obecnie. W minionych czasach tragiczne trzęsienia ziemi zdarzały się stosunkowo rzadko. Jednak w naszych czasach trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów nękają naszą planetę z niespotykaną dotąd siłą.

Fakty prowadzą do jasnych wniosków. Od 1901 do 1944 roku - przez ponad 40 lat, zaledwie trzy trzęsienia ziemi przekroczyły siódmy stopień w skali Richtera. Tego rodzaju trzęsienie jest określane jako powodujące poważne straty. Następnie, w ciągu zaledwie dziesięciu lat, od 1945 do 1954 roku, liczba takich trzęsień ziemi wyniosła 21. Od tej pory obserwujemy gwałtowną eskalację tego rodzaju zjawisk. Na przykład w latach 1955-1984 - w ciągu trzydziestu lat - zanotowano 356 trzęsień przekraczających siedem stopni (1955-1964 - 87; 1965-1974 - 136; 1975-1984 - 133). Tylko w roku 1980 było 14 takich katastrof. 13 trzęsień o takiej sile wystąpiło w roku 1981, 10 w roku 1982; 12 w 1983; 8 w 1984. Trzęsienie ziemi w Meksyku, które pochłonęło 7000 ofiar, zostało nazwane najstraszniejszą tego typu klęską w historii Ameryki Północnej.

6. "WIEDZA" (Dan. 12,4)

W naszych czasach obserwujemy bezprecedensowy rozwój wiedzy - eksplozję ludzkiej wynalazczości. W ciągu kilkudziesięciu lat człowiek dokonał więcej odkryć i wynalazków w nauce, medycynie, komunikacji, informatyce i niemal wszystkich innych dziedzinach, niż w całej dotychczasowej historii!
Spróbuj wyobrazić sobie niesamowite wynalazki stojące za hasłami takimi jak: "transport zmechanizowany", "wojna technologiczna", "telekomunikacja", "loty kosmiczne", "atomistyka", "elektronika", "komputeryzacja". Spróbuj sobie uświadomić, że wszystkie te zdumiewające wynalazki są dziełem naszych czasów. Są częścią niewiarygodnego rozwoju ludzkiej wiedzy, charakterystycznego dla XX i XXI wieku.

Nigdy dotąd w dziejach ludzkości nie było tak wielkiego postępu w tak krótkim czasie. Nigdy dotąd komunikacja i podróżowanie nie były tak łatwe i powszechnie dostępne. Nigdy dotąd nie powodowało ludźmi tak obsesyjne pragnienie zwiększania prędkości w wyścigu z czasem. Nigdy wcześniej ludziom nie śniły się rzeczy, które nam wydają się czymś zwyczajnym.

7. "TRUDNE CZASY" (II Tym. 3,1-3)

Pomimo najbardziej wymyślnych i kosztownych środków służących zwalczaniu przestępczości, okrucieństwo, morderstwa, rabunki i gwałty szerzą się w niepokojącym tempie. Środki przymusu mogą temu zjawisku przeciwdziałać, ale nie są w stanie usunąć przyczyn problemu. Jednym z najpoważniejszych zjawisk przestępczych naszych czasów jest międzynarodowy handel narkotykami, których zażywanie uśmierca rokrocznie tysiące ofiar, zwłaszcza młodzież. Ta narkotykowa "ośmiornica" jest tak potężna, iż wielu poważnych obserwatorów zastanawia się, czy kiedykolwiek uda się ją pokonać.
Ludzkość powtarza grzechy z czasów Noego, tak jak przepowiedział Jezus (Mat. 24,37-39). W tamtych czasach rozwojowi cywilizacyjnemu i wielkiej wiedzy towarzyszyło nieopisane okrucieństwo i skandaliczna niemoralność. Podobnie jest dzisiaj. Jednak najbardziej niepokojące jest to, że ten moralny upadek następuje pomimo największego oświecenia i rozwoju cywilizacji, jakie kiedykolwiek były dostępne człowiekowi!

8. "SKAŻENIE" (Obj. 11,18)

W połowie XX wieku ludzkość nagle uświadomiła sobie złowrogie, nowe globalne zagrożenie - skażenie środowiska naturalnego - jakie pociąga za sobą galopujący i nieuchronny postęp technologiczny. Obok wojny nuklearnej, skażenie środowiska stało się drugim śmiertelnym, apokaliptycznym zagrożeniem. Odpady radioaktywne, zanieczyszczenia chemiczne, pestycydy, środki grzybobójcze i środki ochrony roślin gwałtownie i bezpowrotnie zatruwają środowisko naturalne człowieka. Jeziora i rzeki zostały poważnie skażone. Olbrzymie lasy obumierają wskutek "kwaśnych deszczów". Ochronna warstwa ozonowa w naszej atmosferze gwałtownie się zmniejsza. Nawet oceany, pomimo ogromnej masy wody, oczyszczającej się dzięki planktonowi produkującemu tlen, są zagrożone skażeniem. Załamanie się ekosystemu jest teraz czymś zupełnie wyobrażalnym i możliwym. Jeśli nie obejmie się ochroną zasobów wody pitnej, gleby i powietrza, ludzkość ściągnie na siebie szybką i gwałtowną samozagładę!

9. "LĘK" (Łuk. 21,25-26)

Wraz z wynalezieniem bomby atomowej, nasze marzenia o pokoju i bezpieczeństwie przerodziły się w koszmar jeżący włosy na głowie. Od 1945 roku świat żyje w napięciu pod ponurym cieniem atomowego "grzyba". W tych czasach, kiedy postęp ludzkości powinien gwarantować uwolnienie od lęku, "porażający lęk trzyma ludzkość za gardło", jak ktoś trafnie zauważył.
Jednak lęk przed unicestwieniem w atomowym piekle czy skażeniem środowiska został dodatkowo spotęgowany kolejnym przerażającym czynnikiem - międzynarodowym terroryzmem. Zjawisko to - posługiwanie się szantażem na nową, bezprecedensową skalę - przybiera coraz potworniejsze formy. Terroryści są bezwzględni wobec ludzkiego życia i prawa własności. Garść żądnych władzy fanatyków - przy pomocy gróźb, porwań, ataków bombowych i innych strasznych aktów okrucieństwa - trzyma w szachu społeczeństwa i narody!
Tym, co budzi największe przerażenie, jest perspektywa użycia przez terrorystów broni jądrowej, prowadzącego do ludobójstwa na nieopisaną dotąd skalę!

10. "OSTATECZNOŚĆ" (Łuk. 21,25-26)

Jezus przepowiedział, że "dni ostateczne" będą czasem kryzysu ludzkości, nie dającego się odwrócić ani opanować. Jezus użył słowa "trwoga" (gr. aporia - "bez wyjścia"). Ten ostateczny, nieodwracalny kryzys szybko narasta. Ludzkość nie ma rozwiązań dla gwałtownie pogłębiających się problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych, ekologicznych i moralnych. Dotarliśmy do punktu, z którego "nie ma wyjścia" - do nieuniknionej ostateczności. Wszystkie nasze wspaniałe technologiczne osiągnięcia nie przybliżyły nas ani na krok do wyeliminowania wojny, głodu i niedożywienia, zbrodni, wyzysku, terroryzmu, skażenia, narkomanii i chorób. Przeciwnie, jesteśmy jeszcze dalej od rozwiązania tych problemów, niż byliśmy wcześniej.

Z ludzkiego punktu widzenia, nie ma żadnych sposobów ratunku, żadnej możliwości powstrzymania ludzkości od zsuwania się po równi pochyłej oraz przywrócenia normalności i pokoju. Międzynarodowy kryzys wkroczył w tak poważną fazę, iż pewien publicysta porównał świat do "słonia wiszącego nad przepaścią na linie przywiązanej do stokrotki"!

11. "EWANGELIA" (Mat. 24,14)

W ciągu minionych stu lat, dzięki rozwojowi drukarstwa, transportu powietrznego, radia, telewizji, przekazu satelitarnego i internetu, głoszenie ewangelii stało się możliwe na skalę światową. Jeden człowiek może teraz przemawiać do milionów! Biblia jest przetłumaczona na ponad dwa tysiące języków i rozprowadzana - w całości lub w częściach - w wielomilionowych nakładach każdego roku. Niewątpliwie jest to jeden z najwyraźniejszych znaków!

12. "WSZYSTKO TO..." (Łuk. 21,28-32)

Zapoznając się z tą listą znaków, niektórzy ludzie odpowiadają: "Przecież zbrodnie, wojny, trzęsienia ziemi i epidemie zdarzały się zawsze. Nie ma nic nadzwyczajnego w tych zjawiskach. Dlaczego więc nazywać je znakami? Poza tym, niejedni już w przeszłości oczekiwali przyjścia Pana, ale zawiedli się. Błędnie zinterpretowali znaki. Czyżbyśmy mieli popełnić ten sam błąd?"

Ci, którzy mówią w ten sposób, przeoczają pewną niezwykle istotną różnicę między naszymi czasami, a przeszłością. Dzisiaj, po raz pierwszy w dziejach, wszystkie przepowiedziane znaki czasów końca wypełniają się jednocześnie! Niektóre z nich mogły występować w przeszłości, ale nigdy nie występowały równolegle, tak jak obecnie! Ludzkość nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji!

Jezus nigdy nie zalecał nam wiary w bliskość Jego powtórnego przyjścia jedynie w oparciu o jeden czy dwa znaki. Jeden płatek śniegu nie oznacza jeszcze śnieżycy. Gdy jednak coraz szybciej mnożą się znaki czasów końca, nie wolno nam przeoczyć ich świadectwa! Znaki zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystusa są tak wyraźne, iż żaden myślący człowiek nie powinien ich przeoczyć. Są one tak mocne, jakby sam Bóg przemawiał z nieba albo wypisał swoje poselstwo świetlistymi literami!

Podsumowanie 

Jak myślisz, dlaczego Bóg chce, byśmy poznali te doniosłe prawdy? Wierzymy, iż dlatego, byśmy rozpoznając znaki czasu, byli gotowi powitać Jezusa z radością w dniu Jego powtórnego przyjścia.
Łuk. 21,28: "Gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze".


TOP

Pielgrzymuj po Polsce! Masłów | Lubachów | Stara Morawa | Chełmno |